Reläprovning

sub title text

Reläskyddet skall skydda din anläggning från farliga felströmmar. Utan reläskydd skulle generatorer och transformatorer vara hjälplöst utlämnade för störningar och haveririsker. Det är därför viktigt att skyddsutrustningen provas regelbundet. Blaxmo Kraft AB kan hjälpa er med prov av enskilda reläer eller med kompletta funktionsprov.