Några av våra produkter

Lägre kostnader och minskat behov av manuell tillsyn. Det är effekten av den utrustning för automatisering av vattenkraftstationer som du kan köpa från oss. Den ersätter/kompletterar befintlig utrustning som nått slutet på sin tekniska eller ekonomiska livslängd. Och ger dig möjlighet att driva kraftstationen helautomatiskt.

Här finner du mer detaljerad information om

Trycknivågivare PR-36XW

Läs mer

Vattennivålogger Keller GSM 2

Läs mer

Mätvärdesomvandlare

Läs mer

PLC-system

Läs mer

Operatörsterminaler

Läs mer