Välkommen till Blaxmo Kraft AB

Vi kan med vår långa erfarenhet inom vattenkraft
erbjuda er kompletta lösningar från konstruktion
till färdiga moderna anläggningar

Förfrågan

Konstruktion

Montage

Klart